Zakochaj się w uszach po uszy!

kochamy się w królikach, więc piszemy o królikach